MES Fibernet A/S har fået tilsagn til 5 af 9 søgte bredbåndsprojekter

MES Fibernet ansøgte i oktober måned sammen med lokale ambassadører om støtte fra Energistyrelsens bredbåndspulje til at etablere fiberbredbånd til 9 projekter i vores del af Midtjylland.

Energistyrelsen har nu behandlet de indkomne ansøgninger og har givet MES Fibernet A/S tilsagn om støtte til 5 af de ansøgte projekter, i og omkring Lundfod, Tykskov v/Ejstrupholm, Karstoft opland, Filskov omegn og Skolding.

De nye områder, som får adgang til fibernettet

Det betyder, at Mes Fibernet A/S i samarbejde med de lokale ambassadører går i gang med det videre projektarbejde, inden projekterne gennemføres i løbet af 2019.

Når projekterne er gennemført vil det betyde en hurtigt og stabil internet forbindelse og mulighed for TV gennem fibernettet til godt 300 husstande i områder, hvor internetmulighederne er meget begrænsede.

Bredbåndspuljen er en del af Folketingets plan for bedre internetforbindelse i landzonerne, der er i 2018 afsat ca. 110 millioner kroner, som Energistyrelsen fordeler til projekter ud fra seks objektive kriterier.

Læs mere om bredbåndspuljen hos Energistyrelsen