MES A.m.b.a.s dataansvar og rolle

Privatlivspolitik for andelshavere til brug på www.mes.dk

MES A.m.b.a. (herefter MES) behandler personoplysninger for andelshavere i forbindelse med afvikling af den årlige ordinære generalforsamling og ekstraordinære generalforsamlinger. 

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan MES behandler andelshavernes personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede personer har i den forbindelse. 

De oplysninger, som behandles, modtages fra den registrerede selv.  

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

MES A.m.b.a. 

CVR nr. 58 18 34 15 

Dørslundvej 44
7330 Brande

Tlf: 97 18 03 77

Mail: mes@mes.dk

Hjemmeside: https://www.mes.dk/

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom. Du kan kontakte vores databeskyttelseskonsulent på sb@rah.dk.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger, der kan identificere en fysisk person enten direkte via f.eks navn eller cpr-nr., eller indirekte via sammenholdning af flere data som f.eks. personlig mailadresse eller direkte telefonnummer.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger for andelshavere:

  • Almindelige personoplysninger i forbindelse med tilmelding til generalforsamlingen som navn, adresse, tlf.nr. og evt. mailadresse samt oplysning om deltagelsen. 

Formål med behandling og retsgrundlag

Formålet med vores databehandling af de indsamlede personoplysninger er: 

  • Administration af forhold vedrørende andelshavere, herunder afvikling af den årlige generalforsamling. 

Retsgrundlaget, som ligger til grund for behandling af personoplysninger til formålet, er:

  • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, jf. artikel 6, stk. 1 litra c. 
  • MES har en legitim interesse i at foretage behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.

Videregivelse af dine personoplysninger

MES videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt der en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for adminstration af forholdene vedrørende andelshavere. Oplysninger om en andelshavers deltagelse i generalforsamlingen videregives til RAH Net A/S med henblik på verifikation af andelshaver. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares så længe, der er et sagligt formål hermed. Således opbevares dine personoplysninger om deltagelse i generalforsamlingen, indtil referatet er godkendt. Herefter slettes oplysningerne. 

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine oplysninger og få rettet eventuelle fejl. Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine oplysninger, få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt. 

Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder kan du kontakte vores persondatakonsulent på sb@rah.dk. Vi vil gøre vores yderste for at besvare henvendelsen hurtigst muligt og senest en måned efter modtagelsen, med mindre indsigtsanmodningen har et stort omfang, som gør, at vi ikke kan nå det inden for en måned. I så fald er svarfristen 3 måneder, jf. artikel 12 i persondataforordningen. 

Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Version 2020-09-04