General­forsamling

Se dagsordenen og tilmeld dig kommende generalforsamling her på siden.

Vi inviterer alle vores andelshavere til generalforsamling hvert år.

Referatet fra den seneste afholdte generalforsamling kan ses via linket herunder.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i MES A.m.b.a.

I henhold til vedtægternes § 6.2 indkaldes andelshavere hermed til ordinær generalforsamling:

Torsdag den 16. maj 2024, kl. 18.30 på Hotel Dalgas i Brande

 

Program (bemærk det er ca. tider):

Kl. 18.15 dørene åbnes, hvor adgangsbevis og legitimation SKAL forevises/kontrolleres

Kl. 18.45 servering af traktement

Kl. 20.00 afholdelse af generalforsamling

Kl. 21.30 afslutning og tak for i aften

(Kl. 21.45 de valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig i særskilt lokale)

MES medarbejder

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
  4. Budgetorientering.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
  7. Valg af statsautoriseret revisor.
  8. Eventuelt

 

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er udløbet.

Tilmeld dig Generalforsamlingen

Der er lukket for tilmeldinger til årets generalforsamling.