MES a.m.b.a. logo

OM OS

Se dagsordenen og tilmeld dig kommende generalforsamling her på siden.

Generalforsamling

Vi inviterer alle vores andelshavere til generalforsamling hvert år.

 

Næste gang er i 2024. Når tiden nærmer sig, vil tilmeldingens formularen blive åbnet.

 

Referatet fra den seneste afholdte generalforsamling kan ses via linket herunder.

Dagsordenen

Til alle kommende generalforsamlinger for vores andelshavere, vil vi her opdatere dagsordenen.

 

Dagsorden til generalforsamling i MES A.m.b.a. tirsdag den 23. maj 2023 i henhold til vedtægternes §6.2:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
  4. Budgetorientering
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
  7. Valg af statsautoriseret revisor.
  8. Eventuelt
MES medarbejder

Tilmeld dig Generalforsamlingen

Der er lukket for tilmeldinger til årets generalforsamling.