MES a.m.b.a. logo

Vækstpuljen

Bliv klogere på fordelene og muligheder som andelshaver i MES A.m.b.a – det betaler sig!

Soltag på hus

Vækstpuljen

Vores mission er at skabe et godt samarbejde med vores andelshavere, der alle er medejere af selskabet MES A.m.b.a. Blandt andet giver vi tilbage til lokalsamfundet og støtter op om forskellige projekter, der kommer området til gode.

Få adgang til midlerne

Som andelshaver hos MES A.m.b.a kan du få adgang til vækstpuljen, hvis du har et projekt, som du søger midler til. Det kan både være små og store beløb, så længe det er indenfor vores fokusområde.

Du kan blandt andet søge midler til projekter indenfor:

 • Uddannelse og forskning
 • Energirenovering og klimaforbedringer
 • Nye arbejdspladser
 • Bevarelse af kulturarv
 • Idræt og kultur
 • Almen velgørende formål
 

Vær opmærksom på dette, før du søger

Hvis du vil søge midler, skal dit projekt være indenfor ejergeografien. Det område, som MES A.m.b.a. dækker, kalder vi for vores ejergeografi. Det skyldes, at du som andelshaver er medejer af selskabet, når du har os som elnetselskab.

Før bestyrelsen kan gennemgå din ansøgning til Vækstpuljen, skal vi have nogle informationer. Du skal indsende alle relevante bilag, hvilket blandt andet er:

 • Budget
 • Tilbud
 • Planer og tegninger
 • Tilladelser
 • Regnskab
 • Gældende vedtægter for foreninger
 • Finansieringsplan, hvis der ansøges om mere end 100.000 kroner

Du kan udfylde vores ansøgningsmodul. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på e-mail: formand@mes.dk.

 
Person som arbejder på computer

Udfyld vores ansøgningsmodul